Οικογενειακά

Οικογενειακά

Ο κλάδος του αστικού δικαίου που ρυθμίζει τις οικογενειακές σχέσεις αποτελεί το οικογενειακό δίκαιο.

Διαζύγιο

'Αρθρο 1438:«Ο γάμος μπορεί να λυθεί με διαζύγιο. Το διαζύγιο απαγγέλλεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση

Περισσότερα...

Συναινετικό διαζύγιο

Όταν οι σύζυγοι συμφωνούν για το διαζύγιο, μπορούν να το ζητήσουν με αίτησή τους.

Περισσότερα...

Διαζύγιο με αντιδικία

Σε περίπτωση μη ύπαρξης συναίνεσης , ο γάμος μπορεί να λυθεί με ενέργειες που μπορούν να ξεκινήσουν μονομερώς από τον κάθε σύζυγο χωριστά.

Περισσότερα...

Διατροφή τέκνων

Ανιόντες και κατιόντες έχουν αμοιβαία υποχρέωση διατροφής.

Περισσότερα...

Διατροφή συζύγων

Όσο διαρκεί η έγγαμη συμβίωση, οι σύζυγοι έχουν αμοιβαία υποχρέωση διατροφής και συνεισφοράς στις οικογενειακές ανάγκες.

Περισσότερα...

Επιμέλεια τέκνου

Η επιμέλεια τέκνου είναι κατ’ αρχήν δικαίωμα και υποχρέωση αμφοτέρων των γονέων

 

Περισσότερα...

Επικοινωνία τέκνου

Η ρύθμιση του τρόπου άσκησης της επικοινωνίας μπορεί να γίνει είτε συναινετικά, βάσει συμφωνίας των γονέων του, είτε με δικαστική απόφαση. 

 

Περισσότερα...

Γονική μέριμνα τέκνου

Η γονική μέριμνα περιλαμβάνει την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου, το επώνυμο του τέκνου καθώς και την επικοινωνία γονέων και τέκνων. Επίσης είναι η διαχείριση της περιουσίας και άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Περισσότερα...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

    ΡΟΜΙΝΑ ΑΛ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
    Θησέως 128 - Καλλιθέα

    Τηλ: 210 9566122
    Κιν:  697 7877134
    Φαξ: 211 7702596
    rominakaragianni@yahoo.gr

ΔΗΜΟΦΙΛΗ


Copyright © 2024 Greeklaw.gr. All Right Reserve.