Κληρονομικά

Το Κληρονομικό Δίκαιο είναι το τμήμα του Αστικού Δικαίου που ρυθμίζει την τύχη των περιουσιακών έννομων σχέσεων ενός φυσικού προσώπου για τον χρόνο που επακολουθεί μετά τον θάνατό του.

Διαθήκες

'Αρθρο 1710
Έννοια κληρονομικής διαδοχής
Κατά το θάνατο του προσώπου η περιουσία του ως σύνολο (κληρονομία) περιέρχεται από το νόμο ή από διαθήκη σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα (κληρονόμοι). Η κληρονομική διαδοχή από το νόμο επέρχεται όταν δεν υπάρχει διαθήκη ή όταν η διαδοχή από διαθήκη ματαιωθεί ολικά ή μερικά.

Περισσότερα...

Αποδοχή - Αποποίηση κληρονομιάς

'Αρθρο 1846
Αυτοδίκαιη κτήση
Ο κληρονόμος αποκτά αυτοδικαιως την κληρονομία, μόλις γίνει η επαγωγή, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 1198.

Περισσότερα...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

    ΡΟΜΙΝΑ ΑΛ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
    Θησέως 128 - Καλλιθέα

    Τηλ: 210 9566122
    Κιν:  697 7877134
    Φαξ: 211 7702596
    rominakaragianni@yahoo.gr

ΔΗΜΟΦΙΛΗ


Copyright © 2024 Greeklaw.gr. All Right Reserve.