Διαζύγιο

Διαζύγιο

'Αρθρο 1438:«Ο γάμος μπορεί να λυθεί με διαζύγιο. Το διαζύγιο απαγγέλλεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση

Ανάλογα με την προιστορία του γάμου και της διάθεσης των δύο πλευρών πρέπει να επιλεγεί ο κατάλληλος τρόπος λύσης της έγγαμης σχέσης.